Inloopconcert Zomerkoor

Vrijdag | 19:30 uur - Broerekerk

Het ZOMERKOOR houdt vrijdag 23 juni vanaf 19.30 uur onder leiding van dirigent en saxofonist Jan Brens het traditionele Heamielconcert in de Broerekerk te Bolsward.

Speciale gasten zijn sopraan Jannet Rienks uit Deinum en het Fries Blazers Ensemble, eveneens onder directie van Brens. Begeleider van koor en sopraan op piano is Oeds Wijnsma uit Leeuwarden. Al jaren is hij verbonden aan meerdere ensembles van de dirigent.

De laatste uitvoering in 2019 was in een volle kerk! Er is deze keer gezorgd voor veel zitplaatsen! Het concert opent om 19.20 uur informeel met Engelse hymnes van het orkest. Daarna volgt het vaste ritueel met muziek van SUMMERTIME. Deze klassieker begint met solo op saxofoon, gevolgd door de sopraan en het koor. Tijdens het concert is er de binnenkomst van de HEAKENINGINNE, haar hofdames en ander gevolg.

Zij worden begroet met toepasselijke liederen door het Zomerkoor. Omdat in 2020 vanwege corona opera GREIDERIE van componist Jan Brens niet doorging, zingt het koor nu een aantal Friese liederen van dit werk, o.a. “Sjong, greidefolk, sjong”, “Agrium, doarpke by greiden”. Verder hoort men zang uit een soort top-10 lijst van de afgelopen jaren.

Mezzo-sopraan Jannet Rienks zong al eerder met het Zomerkoor in 2017. Zij speelde o.a. hoofdrollen bij theaterkoor Animato uit Leeuwarden (in coronatijd opgeheven…). In 2015 zong ze in het openluchtspel “It deiboek fan Anne Frank”, dat ook de Gouden Gurbe-publieksprijs kreeg. Zij is koorlid van het ensemble “Koarbizznizz” en het “Noord Nederlands Concertkoor”. Met het Zomerkoor zingt zij o.a. het “Caro mio ben”. Het Fries Blazers Ensemble in brassband bezetting (26 leden) werd in 2014 opgericht op advies van wijlen Douwe de Boer, oud-politieagent en cornetspeler uit Buitenpost. Jaarlijks zijn er 3 à 4 keer
concerten in de Martinikerk te Bolsward of bij kerstconcerten van het Súdwestkoor in Sneek. Men speelt o.a. “Gabriëllas Sang” (arr. J.Brens) en “All-in the april evening” (arr. Eric Ball).

Zoals altijd is de toegang van dit concert in de klankvolle Broerekerk gratis!

Wel is er bij de uitgang een collecte ten bate van de activiteiten van het ZOMERKOOR.