Rabobank Sportochtend

26 juni | 09:30 uur tot 12:30 uur - 't Oordje

Evenementsponsor voetbalclinic
Evenementsponsor Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland

Op zaterdagochtend 26 juni zijn alle kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 13 jaar van harte welkom om deel te nemen aan diverse sport- en spelactiviteiten. Deelname is gratis, je hoeft geen lid te zijn van een sportclub.

Ook tijdens de Heamieldagen 2021 ‘Mar dan Oars’ hoef je niet stil te zitten. Op deze sportochtend kun je deelnemen aan verschillende spelactiviteiten zoals:

  • Boogschieten
  • Raften
  • Bubbelbal
  • Vlot bouwen

Vanaf 09:30 zijn de kinderen welkom op Kaatsveld ’t Oordje bij de kantine van de kaatsvereniging. Hier zullen de hele ochtend de spelactiviteiten plaats vinden. Rond 12:30 zullen de activiteiten afgelopen zijn.

Maximale deelname: 80 kinderen
Zwemdiploma is verplicht
Van 09:30 – 12:30 uur
Aanmelden kan onderaan deze pagina.

De geldende corona-regels worden streng nageleefd. Het is voor iedereen verplicht om bijvoorbeeld de handen te desinfecteren. Houd er daarnaast rekening mee dat ouders alleen welkom zijn om hun kinderen te brengen en op te halen buiten bij het hek van het sportveld. Even blijven om te kijken is niet toegestaan.

De sportochtend is vol, helaas kun je je niet meer opgeven.