Politie Kaatsen

donderdag | 10:00 uur - Kaatsveld het Oordje

PolitiekaatsenDit jaar organiseert Politie Fryslan alweer voor de 32e keer voor al haar medewerkers een kaatspartij op kaatsveld het Oordje te Bolsward.

De prijsuitreiking wordt traditiegetrouw gedaan door het Heamieltrio.

(Verslag  31e Heamiel Politie kaatsen 2018)

Donderdag 28 juni 2018,

Op een zonovergoten  Oordje in Bolsward werd de 31e Heamiel politiekaatspartij onder leiding van Scheidsrechter Age Tichelaar gekaatst. Er werd gekaatst in twee klassen A/B klasse en 45+/c klasse. In de A/b klasse waren vier parturen, iedereen partuur kaatste een keer tegen elkaar. Op het einde van de dag bleek het partuur van Leon Bekema, Simon de Groot en Roel Adolfs de meeste punten te hebben verzameld, 18 eersten voor. Dit was genoeg voor de 1e prijs. De tweede prijs in deze klasse was voor Jasper Boomsma, Jan v.d. Meulen en Richard v.d. Kooi, dit partuur  had 16 eersten voor. In de 45+/c klasse waren er zes parturen. Ieder partuur moest drie keer kaatsen via het KNKB reglement. Er was een(1) partuur die alle drie wedstrijden had gewonnen, dus de terechte winnaars van deze dag.

1e prijs: Lyckle Sijtsenga, Martin Nicolai en Helena Kleiterp (K) (21pnt), 2e prijs Feike Smit-Remery, Peter Siemensma en Gerard Voogd (19pnt), 3e prijs Sybco Visser, Jelmer Brouwer en Gerry Burger (15pnt).