Heamiel Comité

De organisatie van het Heamiel is in handen van Stichting Heamiel Comité Bolsward. Deze stichting bestaat idealiter uit twaalf comitéleden die zich in een termijn van vijf jaar inspannen om elke editie van de Heamiel Dagen goed te laten verlopen. Uiteraard werken we nauw samen met sponsoren, gemeente, verenigingen, fondsen, andere stichtingen en vele vrijwilligers. Een greep uit de taken van het comité zijn:

 • Programma samenstellen voor vier dagen feest
 • Sponsoren werven
 • Heakeninginne en hofdames werven
 • PR voor de verschillende evenementen tijdens de Heamiel Dagen
 • Vergunningen aanvragen
 • Technisch draaiboek voor facilitaire ondersteuning opzetten
 • Dé traditionele Heamiel lunch organiseren
 • Night of the Heamiel en slotavond verzorgen
 • Sportevenementen verzorgen
 • Vrijwilligers regelen/instrueren voor catering lunch/opbouwen slotavond en Night of the Heamiel/hekbewaking
 • Contacten onderhouden met andere organisaties
 • enz., enz.

Het comité voor Heamiel 2023 bestaat uit de volgende personen:

 • Peter Wiersma (Voorzitter)
 • Gretha Visser (Secretaris)
 • Conny van ’t Zet (Penningmeester)
 • Erik Westra
 • Froukje de Jong
 • Paulien Dijkstra
 • Marja Wolfert
 • Frans Bekema
 • Tom Bleeker
 • Wilfred de Bruijn
 • Chénah Rinsampessy

Elk jaar is het Heamiel comité op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je interesse om mee te werken aan de organisatie van dit mooie feest? Neem dan gerust contact op met één van de comitéleden.

Foto comité volgt