Internationaal Folkloristische Dansgroepen

30 juni | 10:45 uur - Voor het stadhuis

Kort optreden van alle groepen in het centrum van Bolsward.